logo

İstoç 21 Ada No: 57 - 59
Mahmutbey / İSTANBUL

0212 659 91 48 pbx

bilgi@tukid.org

TÜKİD ÜYELERİ, İTHALAT SORUNLARINI GÖRÜŞTÜ

TÜKİD ÜYELERİ, İTHALAT SORUNLARINI GÖRÜŞTÜ

TÜKİD
TÜKİD ÜYELERİ, İTHALAT SORUNLARINI GÖRÜŞTÜ

TÜKİD ÜYELERİ,
İTHALAT SORUNLARINI GÖRÜŞTÜ

TÜKİD üyeleri, ithalatta güncel gelişmeleri değerlendirmek, karşılaşılan
sorunlara yönelik çözüm önerilerini tartışmak amacıyla 7 Şubat’ta TÜKİD
dernek merkezinde bir araya geldi. Toplantıda özellikle 31 Aralık 2023
tarihli “Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği” kapsamında yer alan
maddeler üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim
Kurulu ve ithalat komitesi üyeleri
Mikail Başar ile Şenay Halat’ın da aralarında
bulunduğu ithalata ilişkin istişare toplantısının
moderatörlüğünü TÜKİD Genel Sekreteri İrem
Özkal yaptı. Toplantının ana gündem maddesi
31.12.2023 tarihli 32416 sayılı Tüketici Ürünlerinin
İthalat Denetimi Tebliğ kapsamında, “İthalatta
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve
Kısıtlanması” hakkındaki yönetmelikte, “Biyosidal
Ürünler Yönetmeliğine ve Bazı Tüketici Ürünlerinde
Uygunluk Denetimi Tebliği’ne Uygunluğunun
Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar” ile ilgili
düzenlemelerdi.
Toplantı öncesinde, ilgili tebliğe ilişkin karşılaşılabilecek
durumlara ilişkin ithalatçı TÜKİD üyelerinin
kendi gümrük müşavirleriyle yapmış olduğu
görüşmeler dahilindeki bilgi notlarının GTİP
numaralarıyla birlikte TÜKİD’e iletilmesi istenmişti.
Toplantıyla, iletilen bilgi notlarının istişaresi
ve Bakanlığa sunulacak dosyanın hazırlanması
ile neticelendirilmesi hedeflendi.


: 26.4.2024