logo

İstoç 21 Ada No: 57 - 59
Mahmutbey / İSTANBUL

0212 659 91 48 pbx

bilgi@tukid.org

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İÇİN TOPLANDI

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İÇİN TOPLANDI

TÜKİD
SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İÇİN TOPLANDI

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İÇİN TOPLANDI

 

"Pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden biri de hiç şüphesiz kırtasiye
sektörü oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) pandeminin sektöre etkilerini
araştırmak, kırtasiye sektöründe karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm
önerilerinin alınması için Tüm Kırtasiyeciler Derneği’nin de (TÜKİD)
katkılarıyla sektör temsilcilerini online toplantıda bir araya getirdi."

 

İşletmelerin ayakta kalmasının sağlanması, iş yerlerinin ticari
hayatına devam edebilmesi, pandemi sürecinin devamı
halinde nasıl tedbirler alınması gerektiği hakkında görüşlerin paylaşıldığı
ve İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nun hazırlayacağı sektör raporu
için önemli bir yoklama olarak ifade edilen Kırtasiye Sektörel
Toplantısı’na İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün başkanlık
etti. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Helvacıoğlu, TÜKİD İkinci Başkanı M. Ender Karvar
ve diğer yönetim kurulu üyeleri toplantıda yer aldı.
Türkiye’nin pek çok bölgesinden TÜKİD üyesi kırtasiyeci de toplantıyı
takip etti.

Tespitler ve Çözüm
Önerileri Sunuldu

Koronavirüs salgınından dolayı eğitimin bir yılı aşkın süredir
uzaktan yapılması, 2020 yılının Nisan ayında ithal ürün ve ham
maddelere getirilen ek vergiler, kırtasiye ürün gruplarının zincir
marketlerde satışının yapılması, sokağa çıkma kısıtlamalarında
kırtasiyecilerin açık olacak işletmeler kapsamına alınmaması
gibi konuları da içeren kırtasiye sektörü için rapor çalışması yapan
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Tüm Kırtasiyeciler Derneği’nin de
(TÜKİD), sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantıda tespitler
ve çözüm önerileri dile getirildi, rapor için ön veriler derlendi.
Pandeminin en fazla etkilediği sektörlerden birinin de kırtasiye
sektörü olduğunu belirten İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir
Üstün; “İşletmeler dönem şartları nedeniyle yaşadıkları zorluklara
ilave olarak bir de sokağa çıkma kısıtlaması ile hafta sonu kısıtlamasına
maruz kaldı. Bu nedenle sektör sıkıntılı bir dönemden geçiyor” dedi.

Sektörün En Önemli
Dönemi Kaybedildi

Toplantıda konuşan sektör temsilcileri, işletmelerin ayakta kalmasının
sağlanması, iş yerlerinin ticari hayatına devam edebilmesi,
pandemi sürecinin devamı halinde nasıl tedbirler alınması gerektiği
hakkında görüşlerini paylaştı. Kırtasiye sektörünün, sezonunönemli dönemi olan Eylül-Aralık
dönemini pandemiden dolayı kaçırdığı için iyice daraldığını, sektörün
daha fazla zarar görmemesi için gereken adımların bir an önce
atılması gerektiğinin altı çizildi. Destekler ve tedbirler başta olmak
üzere, sektörün geleceğini etkileyecek konularda fikir alışverişinde
bulunan sektör temsilcileri, bir yol haritası oluşturulması ve ivedilikle
hareket edilmesi konusunda fikir birliğine vardı.
Gelir elde edemez hale gelen kırtasiye işletmelerinin bazılarının
farklı yollara gittiğini belirten sektör temsilcileri “Gıda gibi ürünleri
satarak hafta sonu da faaliyet gösterebilmek için NACE kodlarında
değişiklik yapanlar var. İşletmeler bu denli zorda” dediler.
Hammadde Temininde Sıkıntı Sektör temsilcileri, sektörün
hammadde tedariki konusunda stoklarını kullandığını ancak stokların
bitmesi durumunda artan döviz kuru, vergiler ve maliyetler
nedeniyle büyük sıkıntı yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu dile
getirdi. Pandemide hammadde fiyatlarındaki artışın yanı sıra lojistik maliyetlerindeki artışın da
sektörü olumsuz yönde etkilediğine vurgu yapıldı.

İthalatta Ek Vergi Zorluyor

Sektör temsilcileri, yerli üreticileri korumak amacıyla ithal hammadde
ve ürünlere getirilen ek vergiler sebebiyle içerideki fiyatların
arttığını ifade etti. Yeni vergilerin etkisiyle fiyatların yükseldiğinden
dolayı tüketicinin talebi daha düşük fiyatlı ve kalitesiz ürünlere
kaydığı, vergiler ve ek yükümlülükler sebebiyle artan fiyatlardan
dolayı merdiven altı üretim arttığı, piyasada çok fazla sahte ve taklit
ürün dolaşmaya başladığı, sosyal medya ve e-ticaret üzerinde yeterli
denetim olmadığı için taklit ürün ve faturasız satış arttığı,
taklit veya kalitesiz ürünler sebebiyle tüketici sağlığının risklerinin
arttığı, toplatında vurgulanan noktalar oldu.

AVM’lerdeki Kırtasiyeciler de Zor Durumda

AVM’lerde yer alan kırtasiyelerin hafta sonu kapalı olduğu için
sadece hafta içi çalışabildiğini, yeterli ciro yapamadığı için kiralarını
ödeyemeyen kırtasiye dükkânlarının kapandığı da toplantıda
altı çizilen konulardan biri oldu. Ayrıca zincir marketlerin yüzde
50’ye varan indirimlerle kırtasiye ve ofis malzemesi satışı yapması,
kırtasiye dükkânlarını iyice zora soktuğu ifade edildi. Sektör
temsilcileri bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini, perakendeci
kırtasiyecilerin bunlarla rekabet edebilmesinin imkânsız olduğunu
belirttiler.