Neden Üye olmalıyım?

Sektör içi iletişim ağına dahil olabilme

Sektörel sorunlarda ortak çözüm arayışına girebilme avantajı

İhracat olanakları-teşvik-destek- eğitim gibi fırsatlara profesyonel yardımla ulaşabilme avantajı

Sektörel karar alma sürecinde etkili olma fırsatı

Mesleki normların belirlenmesine aktif katkı sunma olanağı

Diğer sektör ve iş kollarıyla ilişkilerde birlik ruhuyla hareket etmenin avantajları

Dünyanın- ekonominin- sektörün gelecekte alacağı biçimi görebilme avantajı

İki yılda bir gerçekleştirilen Kırtasiye Kurultayı’na katılarak sektörün sorunlarını görüşme, konuşma, tartışma imkanı

Sektörün tek fuarı olan İstanbul Kırtasiye Ofi s Fuarı’na katılımda dernek üyeliğinden istifade etme imkanı