Hakkımızda

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), ülkemizde ve dünyada temel kullanım araçlarından olan kırtasiye ürünlerinin ve bunların çeşitli aksesuarlarının ithalatı, ihracatı, imalatı, toptan ve perakende ticareti ile uğraşan üyelerimizi bir araya getirerek, üyelerin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirme amacına hizmet etmektedir.

Derneğimiz, faaliyete başladığı ilk günden itibaren Türk kırtasiyecilerini ve kırtasiye sektörünü güçlendiren bir çaba içinde olmuş, bu alanda atılması gereken adımları büyük bir özgüven ve cesaretle gerçekleştirmiştir. Üyeleri arasında dayanışma ve işbirliklerini özendirmek suretiyle sektör ile ilgili her konuda üyeleri ve ülkemiz yararına faaliyetlerde bulunarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktadır. Yurtiçinde ve uluslararası platformlarda etkin bir çalışma alanı oluşturmaya çalışan derneğimiz, Türk kırtasiye sektörünün bulunduğu coğrafyada çekim merkezi haline getirilmesi için önemli adımlar atmıştır.

TÜKİD imalatçı, toptancı, ihracatçı, ithalatçı ve perakendeci üyelerinin sektörle ilgili olarak karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri sorunların çözümü için her zaman üyelerinin yanında olmuştur. Mesleki etik değerlere bağlı bir hizmet anlayışı ile başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere diğer önemli kurum ve kuruluşlarla olan ilişkisini en üst düzeye çıkartmak için çalışmaktadır. Mevcut imkânları üyelerinin toplumun memnuniyeti ve şeffaf yönetimin sağlanabilmesi için kullanmak ve gerekirse yeni imkânlar oluşturulmasına yönelik projeler üretmektir. Bu projelerle toplumun refahı ve sağlığı açısından oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır.

Sektörle ilgili olarak uluslararası, bölgesel ve ulusal boyuttaki gelişmeleri sürekli takip ederek TÜKİD üyelerini bilgilendirir ve kırtasiye sektörünün yaşadığı sorunların kaynağına, geleceğinin yapılandırılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirir.

TÜKİD, üyeleri arasında dayanışmayı sağlayarak, doğabilecek anlaşmazlıkları çözümlemek, sektörün mesleki ilkeler ve etik kurallarını oluşturmak, kalite kurallarını iş hayatı içinde ve dışında uygulayarak aranan kalite hedeflerinin üstüne çıkma gibi önemli görevler üstlenmektedir.

 

TÜKİD TEMSİL YETENEĞİ
Kırtasiye sektörünün en güçlü sivil toplum kuruluşu TÜKİD…
 
0
Üye sayısı
0
Fuar
0
Temsilcilik

Misyon & Vizyon

Misyon

Demokrasi ve evrensel ilkelere bağlı, girişim ve düşünce özgürlüklerine saygılı, kırtasiye sektörünün sanayici, ithalatçı, ihracatçı, toptancı işadamlarının Türk toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile sektörü dahilindeki bütün konuların takipçiliğini yapmak

Uluslar arası entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk ev, okul, ofis kırtasiye sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün arttırılarak, uluslar arası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi yönünde çalışmak.

Türkiye kırtasiye sektöründe liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanı sıra, sektörün insan ve diğer kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımı ile verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan politikaları desteklemek.

Kırtasiye sektörünün, piyasa ekonomisinin, hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleşmesine, kırtasiye iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun biçimde faaliyette bulunmasına katkı yapmak.

Sektör bünyesinde yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmak.

Üyelerimizi tüm platformlarda temsil etmek ve sektör içi ticaret ve ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Türkiye ve Türk kırtasiye sektörü olarak bu çevre ülkelerin merkezi olma hedefini gerçekleştirmek adına adım atmak. Bu konuyu sistematik olarak gündemimize taşıyarak gerekirse faaliyette bulunan merci olmak.

Merkez niteliklerini tam anlamıyla taşıyan bir fuara sahip olmak. Bunun için, öncelikle, katılımcı olarak çevre ülkelerin tüm üreticilerini ve firmalarını fuara toplamak, bölgemizde bulunan tüm firmaları '' katılmazsak olmaz '' diyecekleri bir fuar yaratmak.

Markası ve ürününe yatırım yapmış, onları yasal koruma altına almış firmaları sahte ürünlere karşı korumak. 


Dergimizle sahteciliğin uzun vadede hepimiz için zararlı olduğunu, böyle bir yöntemle Türkiye'de marka ve endüstriyel tasarım bağlamında fikir ürünleri çıkmasının önüne taş koyduğunu anlatmak.

Yapılacak olan çalışmalarımızda, sinerjiyi oluşturmak adına sektörümüzün aynı çatı altında, her kafadan değil, demokratik ve geniş tabanlı olarak üretilmiş güçlü bir ses çıkarmasını sağlamak

Vizyon

Türkiye kırtasiye sektörünün bütün paydaşları adına yapılandırılması ve büyütülmesi için Türkiye içinde ve dışında yaygın ve etkin çalışarak dünyada örnek ve önder kuruluş olmak

TÜKİD'E ÜYE OLUN
Sektörel etkinliklerde söz sahibi olmak ve birlikte hareket etmek için TÜKİD’e üye olun