Başkanın Mesajı

 Derneğimizin 4 Temmuz’da yapılan Genel Kurulu’nda tek liste ile seçimlere katıldık ve Genel Kurul’un güveni ile seçildik. Bu yeni bir dönem, yeni bir başlangıç…

 Öncelikle bizleri bu göreve layık gören, Genel Kurul’a katılıp oyları ile güvenini ortaya koyan bütün üyelerimize,  görevi devreden geçen dönemin yöneticilerine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Başlarken neler düşündüğümüzü sizlerle paylaşmak istiyoruz.   

Birinci önceliğimiz MEVCUT DURUMUN TESPİTİ olacak. Öncelikle başlanan, devam eden projeler nelerdir, bunları inceleyeceğiz.

   Bildiğimiz, devam eden en önemli proje K Projesidir… Bu konudaki durumumuz nedir, istenen noktada mıyız? Genel Kurul’da eski başkanımız İzel Bey’in verdiği bilgilere göre şu ana kadar K tabelası takan perakende sayısı 89. Bu sayıya ilaveten de temmuz sonuna kadar yaklaşık 160 perakendenin daha tabela takması söz konusu. Projenin başlangıcında ortaya konan “ilk sene için 1000, ikinci sene için 4000 perakende” hedefini hatırladığımızda bugünkü sonucun ortaya konulan hedeflerin çok gerisinde kaldığını görüyoruz. Netleşmeyen ilk kanaatlerimiz K Projesi’ni ya tam anlatamadık, ya tam uygulayamadık, ya da projede birtakım eksiklerimiz var. Ayrıca K Projesi ile ilgili şu an için devam eden en önemli problem de İSTANBUL KIRTASİYECİLER ODASI’ nın aynı projeye sahip çıkması ve K Lisansını istediği her perakendeye herhangi bir eğitim vermeden veriyor olması. Bu konunun Anadolu’daki diğer Kırtasiye Odaları tarafından da uygulanmaya başlaması ile projemizin çok ciddi bir darbe alacağının söz konusu olması. Şu an KIRTASİYECİLER ODASI ile hukuki süreç devam ediyor. Bu konuda projeyi başlatan eski Yönetim Kurulu ile en kısa zamanda ortak toplanıp birlikte bir değerlendirme yapacağız. Daha sonrasında da konu üzerinde çalışıp kendi düşüncelerimizi ve de hukuki süreçteki son durumumuzu anlatan hukuk müşavirimizin değerlendirmeleri ile birlikte kurultayda önünüze getireceğiz. Ne yapılması gerektiğine birlikte karar vereceğiz.

ÜYELERİMİZİ DİNLEMEK… Yerinde ziyaretler, dernek merkezimizde ve bölgelerde toplantılar yapmak.

İLETİŞİM KANALLARINI İŞLETMEK.  Bu kanalların işlediğinin güvenini ve örneklerini göstereceğiz.

ÜYE SAYIMIZI ARTIRMAK. Mevcut tüzüğümüze göre pek çok meslektaşımız derneğimize üye değil. Yine mevcut tüzüğe göre üye olabilecek perakendelerimiz de var. Öncelikle bu     perakendelerimizi üye yapmayı hedefliyoruz. Ardından perakendenin genelinde derneğe nasıl üye olabileceğinin üzerinde çalışıp, hukuk müşavirimizin değerlendirmeleri ile birlikte konuyu tartışılmak üzere kurultaya, sizlere taşıyacağız.

PERAKENDE GRUBU’nun diğer üye grupları olan toptancı, ithalatçı ve sanayici grubunun ürünlerini nihai tüketiciye ulaştıran en önemli kanal olduğunun farkındayız. Ve bu kanalın yerli ve uluslar arası büyük sermayenin işyerleri olan zincir marketler karşısında desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle PERAKENDE GRUBU’na özel önem vereceğiz.

Devletimizin karşısında “YETKİLİ TÜKİD’ dir” imajını ve güvenini pekiştirecek çalışmaları artıracağız. Sektör olarak yaşadığımız pek çok problem ve belirsizlik var. Sektörümüzün önünün açılması ve geleceği adına devletimiz ile işbirliğinin artırılması gerektiğine inanıyoruz.

Sektörümüzün ortak sıkıntılarını, üyelerimizin gruplar halindeki (perakende, toptancı, ithalatçı, sanayici) sıkıntılarını ele almayı düşünüyoruz.

FREKANS DERGİSİ ve beraberinde WEB sitemizin canlı, yaşayan, anlık/günlük haberlerinin, faaliyetlerinin üyelerimizin bütününü kapsayacak şekilde olmasına yönelik çalışmala yapacağız.

İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ dediğimiz ORTAK SATINALMA PROJESİ’ ni hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda önümüzdeki günlerde sizleri bilgilendirip hemen çalışmalara başlayacağız. Bu projeyi önemsiyoruz, hem derneğimize hem de üyeleri- mize ciddi anlamda katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

İhracatı artırıcı faaliyetlerde bulunacağız. Bu konuda devlet teşviklerinden, KOSGEB, Odalar ve İhracatçı Birlikleri’nin teşviklerinden sonuna kadar derneğimiz ve üyelerimiz olarak faydalanma adına çalışmalar yapacağız. Üyelerimizin söz konusu teşviklerden ne kadar yararlandığının örnekleri ile takipçisi olacağız.

Üyelerimizin “TÜKİD NE İŞ YAPAR?” ya da potansiyel üyelerimizin “TÜKİD’E NEDEN ÜYE OLAYIM?” sorularının net olarak cevaplarının verildiği bir bilgi ve faaliyet akışının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapacağız.

Yapılacak tüm bu faaliyetler için de birliği, dostluğu pekiştirmek, sayımızı artırmak, güçlü olmak, açık, şeffaf, şahıslara bağlı olmaktan çıkmış, daha kurumsal bir yapıya ulaşmış, prensipleri ve ilkeleri belli bir dernek yapısı oluşturmak…  

Ve derneğimizi geleceğe taşımak… Hedefimiz bu…

Değerli meslektaşlarım,

Sizleri bilgilendireceğiz. Haberdar olmanızı sağlayacağız ve dolayısıyla bizi izlediğinizi hissedeceğiz, bileceğiz. Sizleri bilgi- lendirdikçe sizden destek ve katılım talep edeceğiz. Taşın altına elini, yüreğini koyan bir birliktelik hedefliyoruz. Doğru işler yaptıkça ilginizin artacağını, katılımcılığın çoğalacağının farkındayız. Sizlere, fikirlerinize ihtiyacımız var. Lütfen düşündük- lerinizi, gördüğünüz eksikleri bizimle paylaşın. Hep beraber ortak aklı oluşturalım. Sektörü bilen, seçilmiş yöneticiler ile fikir alışverişi yapıp, sonuçlandırılmış kararları uygulayabilen bir profesyonel kadro oluşturalım.

Sizleri yanımızda hissetmek ve görmek istiyoruz. Bizler ilk adımları atacağız. Başladığımızı, çalıştığımızı, kafa yorduğumuzu, zaman ayırdığımızı göreceksiniz. Ama ardından sizlerin de adım atmanızı, sahip çıkmanızı istiyoruz. Yoksa enerjimiz biter, şevkimiz kırılır ve “şu 2 sene bir an evvel bitse de, şu yükten kurtulsak” diye düşünürüz. Bu yapıyı ne kadar güçlü hale geti- rirsek o kadar gücümüz artar. Kanun koyucunun doğru kararlar almasını sağlarız. Ama bunun için bu derneğin gücünü, birlikteliğini, üye sayısını, sektörümüzün kesinlikle tek ve güvenilir temsilcisi olduğunu ortaya koymamız lazımdır.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde şahsım ve Yönetim Kurulumuzdaki arkadaşlarım adına işlerinizde bereket ve kolaylıklar.

 

Vecdet F. ŞENDİL