Haberler

BDDK taksitlendirme kararını yeniledi

Kredi kartı taksit sınırlamasıyla ilgili TÜKİD Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu görüşmeler ve taleplerin takibi başarı ile sonuçlandı. BDDK tarafından yapılan açıklama ile bazı ofis ürünleri ve elektronik cihazların 6 ila 12 ay taksitlendirilmesine karar verildi.
 
 
T.C.BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Düzenleme Daire Başkanlığının  21/12/2016 tarihinde yayınlanan kararı:
 
Sayı : 24049440-045.01[12]-E.20879 21/12/2016
Konu : Kredi kartı taksit sınırı hakkında.
 
Türkiye Bankalar Birliğinden (Birlik) alınan 2/11/2016 tarihli ve 7496 sayılı yazı ile 27/9/2016 tarihli
Resmi Gazete ’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile kredi kartı taksit yasağına tabi tutulan doğrudan pazarlama sektörü
kapsamına 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Yeri
Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde tanımlanan doğrudan satış sektörünün
dâhil edilmemesi ve taksit yasağı kapsamının dışında tutulmasına ilişkin Birliklerine iletilen talep hakkındaki
Kurumumuz görüşleri istenilmiş, Birlikten alınan 6/12/2016 tarihli ve 8830 sayılı yazıda ise; mezkur
Yönetmelik değişikliği ile taksit yasağına tabi tutulan ofis malzemesi alımı kapsamına bilgisayar tüketim
malzemeleri ve çevre birimleri, inkjet kartuşlar, laser tonerler, yazıcı şeritler, fotokopi tonerleri, kağıtlar,
fotokopi kağıtları, faks kağıtları, fotoğraf kağıtları, çizici kağıtları, etiketler, hesap makineleri gibi bilişim
sektörü tasarrufunda bulunan ürünlerin girip girmediği hususunda Kurumumuz değerlendirmesi talep
edilmiştir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/12/2016 tarihli ve 7128 sayılı Kararı ile;
- 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Yeri Dışında
Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinin 24 üncü ve 25 inci maddeleri kapsamında doğrudan satış şirketleri
tarafından doğrudan satıcılara yapılan satışların Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin
(Yönetmelik) 26 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar
kapsamında bulunmadığına, söz konusu işlemlerde, satışı yapılan ürün ve hizmet gruplarına göre anılan
hükümde yer alan taksit sınırlamalarının uygulanmasına,
- Bilgisayar tüketim malzemeleri ve çevre birimleri, inkjet kartuşlar, laser tonerler, yazıcı şeritler,
fotokopi tonerleri, kağıtlar, fotokopi kağıtları, faks kağıtları, fotoğraf kağıtları, çizici kağıtları ve etiketler
dahil olmak üzere sarf malzemeleri kırtasiye malzemesi alımı kapsamında değerlendirildiğinden söz konusu
ürünlerin alımının genel taksit sınırı olan on iki ay taksite tabi tutulmasına, hesap makinesi, elektronik eşya
ve bilgisayar alımı kapsamında değerlendirildiğinden hesap makinesi alımının altı ay taksite tabi tutulmasına,
fotokopi ve faks makinesi gibi aletler ofis malzemesi kapsamında değerlendirildiğinden söz konusu aletlerin
taksit yasağına tabi tutulmasına
karar verilmiştir.
 
Tüm haber girdileri